TDVMS HAKKINDA

AFAD-Türkiye Deprem Veri Merkezi Sistemi
AFAD-TÜRKİYE DEPREM VERİ MERKEZİ SİSTEMİ
AFAD - Türkiye Deprem Veri Merkezi Sistemi (TDVMS) açıldı. Türkiye'de deprem gözlemi yapan kurum ve kuruluşların verileri artık tek bir noktadan araştırmacıların hizmetine sunulmaktadır.
AFAD Hakkında
Türkiye Deprem Veri Merkezi Sistemi (TDVMS), Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından 7/24 çalışma esasına göre işletilen, ülkemizde ve yakın çevresinde meydana gelen deprem aktivitesinin izlenmesi, değerlendirilmesi ve raporlanması amacıyla kurulan Türkiye Sismolojik Gözlem Ağı ve Türkiye Kuvvetli Yer Hareketi Gözlem Ağı’ndan elde edilen veriler ile benzer çalışmaları yürüten diğer üniversite ve araştırma kurumlarının elde ettiği verilerin tek bir merkezde toplanarak paylaşımının sağlandığı bir sistemdir. Bu sayede gerek ülkemizde gerekse diğer ülkelerdeki araştırmacıların verilere hızlı ve güvenilir şekilde erişmesi sağlanmıştır.

TDVMS kurulması çalışmalarına 14.06.2010 tarihinde Devlet Planlama Teşkilatı’na (DPT) proje teklifinde bulunulmuş ve proje kabul edilerek 2011 yılında çalışmalara başlanmıştır. 2011K120420 proje numaralı TDVMS bütçesi her yıl Kalkınma Bakanlığı tarafından düzenlenmektedir. Proje 2011-2016 tarihleri arasında AFAD-TÜBİTAK, ULAKBİM işbirliği ile devam ettirilmiş olup, 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren tüm donanım, yazılım, veri paylaşımı ve veri işlem aşamaları AFAD başkanlığı tarafından yürütülmektedir.

AFAD-TDVMS, Ülkemizde çeşitli kurum/kuruluş, üniversiteler, araştırma merkezleri tarafından, depremleri izlemek ve sismik aktiviteyi gözlemek amacıyla kurulan deprem istasyonlarında elden edilen gerçek zamanlı (real time) ve Offline veriler uluslararası standartlarda tek bir merkezde birleştirilip, düzenlenip, depolanarak kullanıcıların paylaşımına sunulmaktadır.

AFAD-TDVM, veri sağlayan merkezler,

Dünyada sismik veri sağlayan bazı merkezlerin bağlantı adresleri aşağıda verilmiştir.

TDVMS’nin mevcut veri kapasitesi aşağıdaki tabloda verilmiştir.