TDVMS HAKKINDA

AFAD-Türkiye Deprem Veri Merkezi Sistemi (AFAD-TDVMS), Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından 7/24 çalışma esasına göre işletilen, ülkemizde ve yakın çevresinde meydana gelen deprem aktivitesinin izlenmesi, değerlendirilmesi ve raporlanması amacıyla kurulan Türkiye Sismolojik Gözlem Ağı ve Türkiye Kuvvetli Yer Hareketi Gözlem Ağı’ndan elde edilen veriler ile benzer çalışmaları yürüten diğer üniversite ve araştırma kurumlarının elde ettiği verilerin tek bir merkezde toplanarak paylaşımının sağlandığı bir sistemdir. Bu sayede gerek ülkemizde gerekse diğer ülkelerdeki araştırmacıların verilere hızlı ve güvenilir şekilde erişmesi sağlanmıştır.

Ulusal Deprem Stratejisi ve Eylem Planı'nda(UDSEP-2023) yer alan "A.1.3.2. Ulusal veya yerel ölçekte zayıf ve kuvvetli gözlem ağları işleten kurum ve kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyon sağlanarak ortak işletim ve paylaşım esasları belirlenecektir" eylemine istinaden AFAD-TDVMS'nin kurulması için 14.06.2010 tarihinde Devlet Planlama Teşkilatı’na (DPT) proje teklifi sunulmuş ve proje kabul edilerek 2011 yılında çalışmalara başlanmıştır.

AFAD Hakkında

Gerçekleşme dönemi içerisinde ülkemizde deprem verisi üreten kurumlarla gerekli eşgüdüm sağlanarak söz konusu merkeze veri bazında katkı sağlamaları konusunda fikir birliğine varılmış ve Türkiye Deprem Veri Merkezi Yönetmeliği hazırlanarak ortak veri paylaşım esasları belirlenmiştir. AFAD-TDVMS’ye veri sağlayan kurum ve kuruluş sayısı şu an için 12 olup, Merkezin resmi açılışı 23 Aralık 2013 tarihinde Başkanlığımızdan sorumlu Başbakan Yardımcımız Sn. Prof. Dr. Beşir ATALAY tarafından 12 kurum ve kuruluşun üst düzey temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. 2011K120420 proje numaralı AFAD-TDVMS bütçesi her yıl Kalkınma Bakanlığı tarafından düzenlenmektedir. Proje 2011-2016 tarihleri arasında AFAD-TÜBİTAK, ULAKBİM işbirliği ile devam ettirilmiş olup, 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren tüm donanım, yazılım, veri paylaşımı ve veri işlem aşamaları AFAD başkanlığı tarafından yürütülmektedir.

AFAD-TDVMS'nin yapısı aşağıdaki şekilde şematik olarak gösterilmiştir. schema

Dünyada sismik veri sağlayan bazı merkezlerin bağlantı adresleri aşağıda verilmiştir.

AFAD-TDVMS’nin mevcut veri kapasitesi aşağıdaki tabloda verilmiştir.